Architektonické modely, sondy, nástrojařství, obrábění
Probemodel- Tomáš Zítek

Sondy

Konvenční sondy jsou schopny měřit rychlost a směr s vysokou přesností. Sondy lze vyrobit v několika konfiguracích.

→ Základní specifikace

• dvouotvorové (měření proudu v jedné rovině)
• tříotvorové (měření v jedné rovině spolu s celkovým tlakem)
• čtyřotvorové (měření ve dvou rovinách)
• pětiotvorové (měření ve dvou rovinách s celkovým tlakem)
• průměr trubiček již od 0.3
• materiál nerez 1.4301 (ČSN 17 040), 1.4306 (ČSN 17249), 1.4404 (ČSN 17349), mosaz, hliník
• tepelná odolnost do 500 °C
• volitelný zabudovaný termočlánek
• použití v prostředí: nereaktivní plyny, vzduch, voda a další tekutiny

→ Možné tvary zakončení sond

Přímé otvory, trubičky spájeny
Kolmé otvory, hlava ve tvaru pyramidy
Přímé otvory, kónická hlava

Kolmé otvory, kónická hlava
Přímé otvory, polokulovitá hlava
Kolmé otvory, polokulovitá hlava

→ Sonda přímá

Přímé sondy se používají především pro měření průtoku, jeho geometrie umožňuje montáž sondy tak, aby byla v přímé linii proudění vzduchu.

→ Sonda ve tvaru L

Konstrukce zakřiveného krku L-tvarované sondy umožňuje menší blokování proudu vzduchu, protože tělo sondy je umístěno kolmo na špičku sondy, čímž je odstraněna z proudu vzduchu. Sonda ve tvaru L je ideální pro zkušební prostředí aerodynamických tunelů, protože její konstrukce umisťuje špičku sondy přímo do proudu vzduchu a zároveň udržuje upevnění sondy na straně, kde nenarušuje tok vzduchu.

→ Sonda kobra

Konstrukce sondy Kobra je vhodná do prostředí s pravidelnou změnou průtoku vzduchu. Vrchol sondy zůstává v ose těla sondy a při otáčení za účelem měření nemění svoji vzdálenost od osy. Sonda Kobra se často používá v testovacích aplikacích aerodynamických tunelů, kde se podmínky proudění vzduchu mění úmyslně a pravidelně.

→ Vrtaná sonda

Vrtané sondy jsou ideální pro prostředí s omezeným prostorem, jako je prostředí mezi řadami lopatek v kompaktním turbovrtulovém zařízení. Vrtané sondy umožňují umístění instrumentace na specifických, cílených místech, aniž by došlo ke ztrátě přesnosti nebo narušení průtokových podmínek.

Excentrická sonda

Sonda s excentrickým vyústěním je vrtaná sonda, která je mimo střed těla sondy. Tato konstrukce posune špičku sondy blíže ke středové ose těla sondy, což jí umožňuje zapadnout do menších a kompaktnějších prostor.Tato sonda je ideální pro aplikace v turbomechanických provozech, kde je prostor mezi kompartmenty motoru omezený.

→ „Kiel” sonda

Sondy Kiel se používají k měření celkového tlaku proudu s vysokou přesností v širokém rozsahu úhlů proudění. Narozdíl od Pitotovy sondy funguje kryt Kielovy sondy, aby narovnal příchozí tok a odstranil chyby měření spojené s měnícími se úhly toku. Sondy Kiel nevyžadují aerodynamickou kalibraci.

→ Prandtlova sonda

S půlkulovou hlavicí pro měření rychlosti vzduchu.Pro měření statického tlaku je na špičce umístěn otvor s napojením na trubičku. Pro měření dynamického tlaku je po obvodu pláště vyvrtáno 12 otvorů.

©probemodel 2020